Meretaseme tõusu mõju muldeorganism Theodoxus mikrobioomile

Duration of the project

01.02.2019. - 31.10.2019.

Countries and institutions involved in the project

flag-EE
Eesti Maaülikool
flag-DE
Greifswaldi ülikool

Aim of the project

Merevee taseme tõus mõjutab otseselt rannikualade veekogusid kus domineerivad magaveelised tingimused. See mõjutab väga tugevalt mageveeorganismide elutingimusi ja seetõttu nende levikut. Mageveetigu Theodoxus fluviatiles suudab taluda sooluse tõusu kuni 21. Füsioloogilisi mehhanisme, mis võimaldavad sellist adapteerumist, on uuritud prof. Hildebradti grupi pool. Lisaks uuritakse prof Herlemanni grupi poolt kuidas selline soolsuse muutus mõjutab nende tigude seedekulgla mikrobiooomi. Selline interdistsiplinaarne lähenemine võimadab välja selgitada sooluse mõju tigude seedekulgla mikrobioomile ning omakorda selle muutuse mõju peremeesorganismi seisundile (näiteks tigude elumusele).

Main activities of the project

  1. Greifswaldi ülikool: tigude osmoregulatsiooni adapteerumine soolsuse muutustele
  2. Eesti Maaülikool, Limnoloogiakeskus, tigude seedeklugla mikrobioomi uuringud

Target group and number of persons involved

Otsene sihtgrupp: seedekulgla mikrobioomi, loomafüsioloogia, zooloogia ning ökoloogiaga tegelevad teadlase.

Kaudne sihtgrupp: laiem avalikkus kes on huvitatud kliimamuutuste ja sellega seonduvate keskkonnamuutuste (seal hulgas veekogude soolsuse muutused) probleemistikuga

Public events

Prof. Herlemanni seminar Greifswaldis (Mai 2019), prof. Hildebrandti seminar Tartus (Juuni 2019)