Jalakasurm Saksamaal ja Eestis: haigusele resistentsete jalakate ja mikroorganismide uuringud

Duration of the project

01.03.2019. - 31.10.2019.

Countries and institutions involved in the project

flag-EE
Eesti Maaülikool
flag-DE
Göttingeni ülikool
flag-DE
Eisele GmbH & Co KG

Projekti eesmärgid

  1. Teadlaste koostöö
  2. Jalakasurma uuringud Eestis ja Saksamaal. Jalakasurmale resistentsete kloonide uuringud Eestis.

Peamised tegevused ja toimumispaigad

  1. Jalakasurma proovide kogumine Eestis ja Saksamaal
  2. Proovide analüüsimine mõlema ülikooli laborites

Otsesed ja kaudsed sihtgrupid ja seotud inimeste arv

Otsene sihtgrupp: teadlased, üliõpilased ja taimehaigustega tegelevad praktikud (50 inimest)

Kaudne sihtgrupp: maastikuarhitektid, looduskaitsjad, omavalitsused (50 inimest)

Avalikud sündmused ja nende toimumise ajad

Loengud: Saksamaal Göttingenis (L. Jürisoo) aprill 2019 ja Eestis Tartus (august või september 2019)

Ülevaate artikkel jalakasurma kohta kohalikes ajalehtedes.