Endometriidiga veise emakaloputusvedelikust saadud ekstratsellulaarsete vesiikulite mõju in vitro embrüoarengule

Duration of the project

01.06.2023. - 15.11.2023.

Countries and institutions involved in the project

flag-EE
Eesti Maaülikool
flag-DE
Friedrich-Loeffler-Instituut

Projektijuht

Dr. Suranga Kodithuwakku

Projekti eesmärgid

Hinnata endometriidi mõju in vitro kasvatatud veise embrüotele, võrreldes blastotsüstide arenguarve, elumust pärast vitrifikatsiooni, tsütoloogilisi ja transkriptoomoilisi erinevusi. Uuringus lisatakse ekstratsellulaarseid ehk rakuväliseid vesiikule (EV) veise emakaloputusvedelikust, mis on saadud kliinilise või subkliinilise endometriidiga veistelt ning võrreldakse muutusi tervete veiste emakaloputusvedeliku EVdega.

Riigid ja kohad, kus projekti läbi viiakse

Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, https://vl.emu.ee/en/, www.emu.ee, Eesti, Tartu.

Friedrich-Loeffler-Instituut, Riiklik Loomatervise Uuringukeskus, https://www.fli.de/de/startseite, Saksamaa, Mariensee.

Avalikud üritused projekti raames

Me viime läbi veebipõhise kahepoolse teadmusvahetuse konverentsi projekti partnerite vahel, mis on avatud ka avalikkusele. Antud konverents on poolepäevane ja veebipõhine, mis on avatud mõlema riigi teadlastele, embrüotehnikutele ja embrüot tootvatele äriüksustele ning kõigile huvilistele. Ürituse esialgne kuupäev on 25. oktoober 2023. Üritusel teevad veebipõhiseid esitlusi neli esinejat Saksamaalt ja neli esinejat Eestist, millele järgneb Q&A sessioon. Seanssi juhib projektijuht

Teine avalikkusele mõeldud programmi, mis viiakse läbi Üliõpilaste akadeemilises organisatsioonis, Tartus, Eestis, on suunatud gümnaasiumidele ja üliõpilastele. Üritus toimub 2023. aasta oktoobri esimesel nädalal.

Projekti otsene ja kaudne sihtgupp; projekti kaasatud isikute hulk

Otsene: teadlased, akadeemikud ja doktorandid mõlemast projekti kaasatud institutsioonidest, kokku 40.

Kaudne: in vitro embrüokasvuga tegelevad instituudid, embrüoloogid, piimalehmade farmerid Eestist ja Saksamaalt, vastava eriala tudengid Eestist ja Saksamaalt, kokku üle 200.