Eksperimendid füüsika õpetamisel ja õppimisel

Duration of the project

15.09.2021. - 15.11.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-EE
Tallinna Tehnikaülikool
flag-DE
Leibnizi ülikool Hannoveris
flag-LV
Läti ülikool

Projektijuht

Prof. Dr. Jaan Kalda

Projekti eesmärgid

Projekti eesmärk on algatada ülikoolidevaheline koostöö füüsikahariduse alastes teadusuuringutes. Fookuseks on uute lähenemisviiside väljatöötamine bakalaureuseõppes tehtavatele laboratoorsetele töödele, sest uued tehnoloogiad ja muutused hariduslikes eesmärkides nõuavad uusi lähenemisviise. Samuti on vaja lahendusi, mis võimaldavad laboratoorsete tööde tegemist pandeemiate ajal, kui kontakttunnid pole lubatud. Koostöö loob sünergiat ja viib kiiremate edusammudeni selles valdkonnas.

Leibnizi ülikoolis Hannoveris uuritakse kaasavat õpetamist füüsika praktikumides töötades välja selleks sobivaid katseid, koolitades füüsika praktikumide juhendajaid, viies läbi tandemõpetust tänapäevafüüsika seminarides ja kujundades ümber füüsika loenguid vastavalt “pööratud klassitoa” lähenemisviisile.

TalTechi projektides “RemoteLab” ja “VirtualLab” arendatakse eksperimente, mida saab kontrollida ja teostada eemalt veebi kaudu, ning eksperimente, mida saab teha virtuaalselt, kasutades arvutikoodi, mis simuleerib võimalikult realistlikult eksperimente ja mõõtmisprotsesse.

Läti Ülikooli füüsikaosakonnas on loodud videodemonstratsioonikomplekt teemal “Elekter”, mis sisaldab avatud küsimusi üliõpilastele, ning on viidud läbi uuring bakalaureuseõppe üliõpilaste teadmiste ja oskuste kohta füüsika laborikursustel.

Projekti otsene ja kaudne sihtgupp; projekti kaasatud isikute hulk

Otsesed sihtgrupid: projekti kaasatud ülikoolide füüsika bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased, kokku umbes 70; doktorandid, õppejõud ja õpetajad: kokku umbes 30. Kõik kaheksa projektis vahetult osalevat isikut.

 

Kaudsed sihtgrupid: füüsikaõpetajad, kõikide erialade füüsikakursustel osalevad üliõpilased, keskkooliõpilased, kokku üle tuhande inimese.

Riigid ja kohad, kus projekti läbi viiakse

  1. Eesti ja Läti teadlaste vahetusvisiit Hannoverisse eesmärgiga tutvuda saksa haridustehnoloogiatega.
  2. Vahetusvisiit Tallinnasse ja Riiga, kus kõik osalejad kohtuvad kõigepealt Tallinnas, et tutvuda projektidega “RemoteLab” ja “VirtualLab” ning uudsete katsetega bakalaureuseõppe laboratooriumide jaoks, millele järgneb sõit Riiga, kus toimub seminar.