Eksperimendid füüsika õpetamisel ja õppimisel

Duration of the project

15.09.2021. - 15.11.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-EE
Tallinna Tehnikaülikool
flag-DE
Leibnizi ülikool Hannoveris
flag-LV
Läti ülikool

Projektijuht

Prof. Dr. Jaan Kalda

Projekti eesmärgid

Saavutati järgmised eesmärgid. Ülikoolide vahelise koostöö algatamine füüsikahariduse alal, keskendudes bakalaureuseõppe laboritööde uudsete lähenemisviiside väljatöötamisele. Oskusteabe vahetamine lahenduste osas, mis võimaldavad läbi via laboritöid pandeemia ajal, kui kontakttunnid pole lubatud.

Läti ja Eesti osalejate tutvumine Hannoveri Leibnizi ülikoolis läbiviidud uurimistöö tulemustega kaasava õpetamise korraldamise kohta füüsika praktilise kursuse jaoks – sobivate katsete väljatöötamine ja testimine; füüsika praktilise kursuse juhendaja koolitus; ülikooli kaasaegse füüsika seminari tandemõpetus; füüsika loengute ümberkujundamine kasutamaks pööratud klassitoa meetodit.

Läti ja Saksamaa osalejate tutvumine TalTechi projektide “RemoteLab” ja “VirtualLab” tulemustega – katsetega, mida saab juhtida ja läbi viia kaugjuhtimisega üle veebi ning eksperimentidega, mida saab teha virtuaalselt, kasutades eksperimente ja mõõtmisprotsesse simuleerivat arvutikoodi. nii realistlikult kui võimalik.

Eesti ja Saksamaa osalejate tutvumine Läti Ülikooli füüsika osakonna füüsikahariduse-alase uurimistöö tulemustega – teema „Elekter“ jaoks välja töötatud videodemonstratsioonikomplekt, mis sisaldab avatud küsimusi üliõpilastele ning uurimus bakalaureuseõppe üliõpilaste teadmiste ja oskuste arenemise kohta. füüsika laborikursuse läbimise käigus.

Projekti põhitegevused

1) Intensiivnädal Tallinnas ja Riias, kus kõik osapooled kogunevad kõigepealt Tallinnasse, et tutvuda projektidega “RemoteLab” ja “VirtualLab” ning uudsete katsetega bakalaureuseõppe laboratooriumide jaoks, mida tutvustatakse lühikese seminari käigus, ning seejärel sõidetakse Riiga, kus toimub seminar ja ümarlaud.

2) Eesti ja Läti teadlaste visiit Hannoverisse eesmärgiga tutvuda Saksa haridustehnoloogiatega; Hannoveris viibimise ajal toimub ka töötuba

Projekti otsene ja kaudne sihtgupp;

Direct: 97

Indirect: 1200