Digitaalne transformatsioon Saksamaal ja Eestis – ühine õppimiskogemus Tallinna Tehnikaülikooli ja Konstanzi Ülikooli vahel

Duration of the project

09.04.2018. - 15.06.2018.

Countries and institutions involved in the project

flag-EE
Tallinna Tehnikaülikool
flag-DE
Konstanzi Ülikool

Projekti eesmärk

Käesolev innovatiivne õpetamise projekt oli oluline mitmel moel.

“Tallinn Declaration on eGovernment” raames EU ja EFTA riigid pühenduvad valitsuste digitaalse transformatsiooni kiirendamisele. Eesmärgiks on kujundada avalikud teenused järgides järgmisi põhimõtteid: vaikimisi digitaalne, kaasatus ja ligipääsetavus, ühekordsus, usaldusväärsus ja turvalisus, avatus ja läbipaistvus, vaikimisi koostalitlusvõime. Seni, vaid vähesed riigid on rakendanud neid põhimõtteid, välja arvatud Eesti, kes on juba 99% oma haldusaktidest transformeerinud analoogist digitaalseks. Vastukaaluks, vaatamata suurtele investeeringutele digitaalsesse valitsusse, Saksa avaliku halduse digitaliseerimine on vähenemas, vastuvõtlikkus ja kasutus saksa kodanike poolt on regresseeruv.

Käesolevas seminaris me tõime kokku kaks perspektiivi: esiteks, Saksa avaliku halduse digitaliseerimise vaatepunkt, kus on laiaulatuslik pärandussüsteemiga hierarhiline bürokraatia, mis keskendub peamiselt õiguslikele piirangutele, nagu näiteks andmekaitse, andmete turvalisus, föderalismi piirangud, detsentraliseeritud eelarved ja otsuste tegemine, mis on osakondade põhimõtte (“Ressortprinzip”) tagajärg, kodanike vähene usaldusväärsus avalike teenuste kasutatavuse ja töökindluse suhtes, ning vähenev digitaalne kirjaoskus kodanike seas. Me kõrvutasime Saksa lähenemise, mis on jäljendatud paljudes “vanades” bürokraatiates, Eesti avatud süsteemi bürokraatiaga, kus puudub avalikus halduses karjäärisüsteem, digitaliseerimise suhtes valitseb start-up suhtumine just kui “riik kui teenus” kontseptsioon, ning väga selge kodanike harimine digitaalsete kompetentside omandamiseks kõikide vanuste lõikes.

Tudengid ammutasid uusi teadmisi digitaalse valitsemise alusteooriatest ning said neid kasutada probleemile orienteeritud uurimisküsimustes. Lisaks, pärast projekti läbimist oskavad tudengid uusimate teooriate baasilt tuvastada haldusaktide digitaliseerimist takistavaid ja soodustavaid tegureid ning kombineerida seda teadmist iseenda andmekogumise protsessiga. Kõik see leidis aset digitaalses, rahvusvahelises ja interdistsiplinaarses keskkonnas – tudengid õppisid tegema koostööd online, eri riikides ja eri akadeemilistes kultuurides. Mitte vähem tähtis ei ole see, et käesolev innovatiivne projekt õpetas tudengitele, kuidas kommunikeerida oma tulemusi online´is ja esitada neid visuaalselt ligitõmbaval viisil.

Professorid ja lektorid said kogemust digitaalses kirjaoskuses, eriti digitaalsete koostöövormide osas, ning nüüd, jätkusuutlikkuse perspektiivist, saab need oskused üle kanda teistele teemaseminaridele. Õpitud koostöövormid ja võrgustumine tehakse kättesaadavaks kontseptuaalsel tasandil ka teistele osakondadele kõnealustes ülikoolides.

Projekti põhitegevused ja asukohad, kus neid täidetakse

Seminar Konstanzi Ülikoolis, Saksamaal, 14-15. juuni 2018, ruumis M628.

Lõplik ajakava:

  1. juuni 2018:

9:00:    Tervitus, järgmise kahe päeva plaan ja    küsimused

9:15:    Töö meeskondades, et lõpetada poster ja ajakirja sissekanne

12:30:  Tuua postrid printima ruumi M524

12:30:  Lõuna (Mensa UKon)

14:00:  Kohtumine digitaalse valitususe ekpertidega Konstanzi linnast ja Seitenbau´st (M628)

16:00:  Konstanzi linnaekskursioon giidiga

18:00:  Õhtusöök restoranis Brauhaus

 

  1. juuni 2018:

10:00:Lõplik presentatsioon ja tagasiside (ruum M628)

13:00:  Lõuna (Mensa UKon)

15:00:  Paadisõit

18:00:  Õhtusöök restoranis Hafenhalle

Otsene ja kaudne projekti sihtrühm ning seotud inimeste arv

Otsene: magistri ja doktori tudengid Tallinna Tehnikaülikoolist ja Konstanzi Ülikoolist, 13+15 tudengit.

Kaudne: iga projektis osalev tudeng jagas infot seminarist vähemalt veel kahele tudengile, seega vähemalt umbes 60 inimest said sellest kaudset kasu.

Pärast käesoleva pilootprojekti edukat täitmist hakkavad toimuma taolised tudengite vahetused ka edaspidi, mille tõttu projektist saadav kasu on väga mitmekülgne.