Balti kirjakultuuri ajalugu

Duration of the project

01.06.2023. - 15.06.2023.

Countries and institutions involved in the project

flag-EE
Tartu Ülikool
flag-DE
Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa
flag-DE
Baltische Historische Kommission

Projektijuht

Prof. Dr. Liina Lukas

Projekti eesmärgid

Projekti eesmärgiks on Balti kirjakultuuri ajaloo sarja (peatoimetaja L.Lukas) 1. köite “Balti kirjakultuuri ajalugu I: Keskused ja kandjad, Tartu: Tartu ülikooli kirjastus, 2021) tõlge saksa keelde ja tõlke toimetamine Läti, Saksa ja Eesti teadlaste koostöös. Raamatu tõlkija on Rutt Hahn (Göttingen), raamat antakse välja sarjas  Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa“ (BKGE) kirjastuses DeGruyter Oldenburg.

Riigid ja kohad, kus projekti läbi viiakse

1.Eesti (Tartu)

2.Läti (Riia)

3. Saksamaa (Göttingen)

Avalikud üritused projekti raames

Plaanis on raamatuesitlus kevadel 2024

Projekti otsene ja kaudne sihtgupp; projekti kaasatud isikute hulk

Projekti on kaasatud 10 teadlast Eestist, Lätist ja Saksamaalt. Raamatu tiraaž on 300, see on suunatud nii akadeemilisele (raamatut saab kasutada õppetöös) kui ka   mitteakadeemilisele publikule, kuna käsitluslaad on populaarteaduslik.