Arheoloogia, radiosüsiniku dateeringud ja toitumisalased stabiilsed isotoobid: uued lähenemised radiosüsiniku dateeringutele Baltikumi arheoloogilises materjalis

Duration of the project

01.03.2021. - 30.11.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-EE
Tartu Ülikool
flag-DE
Balti ja Skandinaavia Arheoloogia keskus (ZBSA)
flag-DE
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Projektijuht

PhD Ester Oras

Projekti eesmärgid

1) Teadmiste edasi andmine ja oskuste arendamine AMS-radiosüsinikudateerimise tulemuste (taas) kasutamise ja nende tõlgendamise kohta Eesti teadusringkondades, sh uute analüüsimeetodite (kvantitatiivne paleodieedi rekonstrueerimine, reservuaariefekti hindamine ja kalibreeritud kuupäevade statistiline modelleerimine) käsitlemine.

2) Eesti pronksi- ja kiviaja materjalist varem saadud 14C dateeringute kriitiline hindamine (juhtumiuuring).

3) Täiendavate andmete kogumine juhtumiuuringu jaoks: uue 14C-dateerimise teostamine materjalil ja C- ja N-isotoope hõlmav stabiilsed isotoopanalüüsid, lisaks uudse S-isotoopanalüüsi välja töötamine ja katsetamine TÜ-s.

4) Levitamine:  A) teadusartikkel 14C-dateeringute taaskasutamise kohta juhtumiuuringu põhjal (käsikirja koostamine töös); B) esialgseid tulemusi esitleti rahvusvahelistel konverentsidel ja seminaridel Tartus (06. ja 08.10.2021 J. Meadows) ja Kielis (18.10.2021 Ester Oras ja Mari Tõrv).

Projekti põhitegevused

1) Esitlus rahvusvahelisel konverentsil: European Association of Archaeologists, kohtumine organiseeritud virtuaalkonverentsina (8.‒11. sept.  2021, Kiel; Mari Tõrv).

2) John Meadows’i seminar Laboratoorse Arheoloogia Grupi kohtumisena “Dating the spread of pottery across north-eastern Europe: legacy radiocarbon dates versus new dates from the INDUCE project” Tartus (esineja John Meadows; 6. okt. 2021).

3) John Meadows’i seminar TÜ teadlastele ja üliõpilastele: Uus OxCal kalibreerimise programm ja radiosüsinikdateeringute statistiline modelleerimine (“Radiocarbon dating – from selecting samples to statistical modelling”) Tartus (esineja John Meadows; 8. okt 2021).

4) Mari Tõrva ja Ester Orase teadusreis CAU-sse, et omandada uusi oskusi kombineeritud toidu stabiilsete isotoopide analüüsi (δ13C, δ15N ja δ34S) ja 14C- dateerimise kohta. Koostöö arendamine CAU tippklastriga ROOTS, eriti seoses muistsete toitude analüüsiga Kielis (17.‒22.10.2021).

5) Mari Tõrva ja John Meadows’i osalemine ZBSAs toimuval töötoas “Danish Mesolithic-Neolithic human remains as on radiocarbon dating and hunter-gatherer mortuary practices” (21. okt. 2021). Töötoa eesmärk oli ajurünnak tulevaste ühiste uurimisprojektide kohta, mis käsitlevad üleminekut neoliitikumi Taani ja põhja-Saksamaa kontekstis (analüüsitüübid: patogeensed, stabiilsed isotoopanalüüsid, AMS ja matmistavade rekonstrueerimine).

Projekti otsene ja kaudne sihtgupp

Direct: 42

Indirect: 100 (inimesed, kes osalesid seminaridel nii Tartus kui ka Kielis ja EAA konverentsil, lisaks teadmiste edasiandmine osalejate poolt nende käimasolevates projektides ja töörühmades).