Arheoloogia, radiosüsiniku dateeringud ja toitumisalased stabiilsed isotoobid: uued lähenemised radiosüsiniku dateeringutele Baltikumi arheoloogilises materjalis

Duration of the project

01.03.2021. - 30.11.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-EE
Tartu Ülikool
flag-DE
Balti ja Skandinaavia Arheoloogia keskus (ZBSA)
flag-DE
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Projektijuht

PhD Ester Oras

Projekti eesmärgid

  1. Seoses toitumisalaste stabiilsete isotoopide väärtustega kriitiliselt hinnata Eesti arheoloogilisest materjalist, eelkõige pronksiaja matustest, varem tehtud radiosüsiniku dateeringuid.
  2. Õppida ja testida uusi analüütilisi meetodeid, (kvanitatiivsed paleotoitumise rekonstruktsioonid, reservuaari efekti määramine ja statistiline mudeldamine), et kalibreerida inimluudest saadud dateeringuid.
  3. Arendada Eesti arheoloogide seas uute analüütiliste meetodite kasutamise oskusi, mille tulemuseks on radiosüsiniku dateeringute oskuslik kasutamine ja seeläbi teadustulemuste kvaliteedi tõus.

Avalikud üritused projekti raames

Laboratoorse Arheoloogia Grupi/Archemy seminar (Tartu, Eesti)

Projekti otsene ja kaudne sihtgupp

Projekti kaasatud isikute hulk: 5

Projekti otsene sihtgrupp: 6-7 (institutsionaalne koostöö)

Projekti kaudne sihtgrupp: 25-100 (Eesti arheoloogid ja arheoloogia tudengid, konverentside kuulajaskond)