Kuristik saksa ja balti kultuuris

Duration of the project

01.04.2023. - 31.10.2023.

Countries and institutions involved in the project

flag-EE
Tartu Ülikool
flag-DE
Potsdami Ülikool
flag-DE
Göttingeni Ülikool
flag-DE
Greifswaldi Ülikool
flag-DE
Oldenburgi Ülikool
flag-DE
Leipzigi Ülikool
flag-LT
Vytautas Magnuse Ülikool
flag-LV
Läti Ülikool
flag-EE
Tallinna Ülikool

Projektijuht

Prof. Dr. Marko Pajević

Projekti eesmärgid

Tänapäevane kultuur on läbi imbunud kuristiku vormidest ja figuuridest. Eriti meediates nagu filmid, teleseriaalid ja arvutimängud, mis on sageli suunatud nooremale publikule, on kuristik kõikjal kohal, kuid kuristiku mõiste või kuristiku elemendid esinevad mitmel kujul ka kirjanduses. See mõiste on eriti oluline Saksa ideedeajaloos (näiteks müstikas, aga ka romantismiajastul või filosoofidele nagu Nietzsche ja Heidegger), kindlasti ka väga ambivalentse saksa sõna tõttu – Abgrund’i (kuristik) võib mõista põhjatusena aga ka pinnasena/põhjana, millest midagi ilmneb. See ambivalentsus ulatub selgelt tagasi piibli abyssos’eni, mis hõlmab apokalüptilisust ja põrgut, aga ka algset magmat (vrd minu toimetatud kogumik Kuristik kultuuriteooria mõistena. Võrdlev uurimus, deGruyter, ilmub 2023).

Hoolimata selle tähtsusest ideedeajaloos ja selle praegusest päevakajalisusest on seda mõistet siiani vähe uuritud. Konverentsil uuritakse seda Saksamaa ja Baltimaade kultuuriruumis. Kuigi balti keeltes pole samasugust terminit, on saksa mõjud balti kultuuridele väärt uurimisobjekt. Selle lõpmatu sügavuse kohta käivate balti mõistete analüüs pakuks suurt huvi.

 

Riigid ja kohad, kus projekti läbi viiakse

Konverents Tartu Ülikoolis 15./16. juunil.

Projekti otsene ja kaudne sihtgupp; projekti kaasatud isikute hulk

Otsene: 18 kõnelejat.

Kaudne: kõik, kes on hvitatud kultuuriteooriast, filosoofiast ja kirjandusest, tudengid ja kolleegid, täpsemalt erinevate filoloogiate tudengid ja õppejõud Tartu Ülikoolis. Sündmusele ootame umbes 50 osalejat.