Äädikakärbse (Drosophila melanogaster) teadusuuringute koostöövõrgustiku loomine Eesti ja Saksamaa teadlaste vahel

Duration of the project

01.02.2021. - 15.12.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-EE
Tartu ülikool
flag-DE
Freiburgi Ülikool

Projektijuht

Prof. Osamu Shimmi

Projekti eesmärgid

Äädikakärbes Drosophila melanogaster on biomeditsiiniliste uuringute jaoks laialdaselt kasutatav mudelorganism. Säästliku, geneetiliselt hästi manipuleeritava ja laialdaselt kasutatava mudelisüsteemi juurutamine Eestis loob siinsele teadlaskonnale suurepärase võimaluse arendada eksperimentaalteadust. Antud projekti raames kaasati oma valdkonna eksperdid, dr Pyrowolakis`e juhitava töögrupi liikmed, Freiburgi Ülikoolist (Saksamaa), kellega vahetati kogemusi ja teadmisi Drosophila alaste uurimistööde ja meetodite/tehnikate osas. Lisaks korraldati Tartus (MRI, TÜ) äädikakärbse-mudeli alaste uurimistööde populariseerimiseks töötuba (praktilised tööd + seminarid). Projekt aitas kaasa Eesti ja Saksamaa teadlaste koostöö ja suhete loomisele ning toetas äädikakärbse-mudelil põhineva teaduse arendust Eestis.

Projekti põhitegevused

Antud projekti põhitegevused koosnesid kolmest suuremast osast:

  • Nii Freiburgis (Saksamaa) kui Tartus (Eesti) korraldati avalikud veebiseminarid. Professor Osamu Shimmi (Eesti, Tartu Ülikool) esines avaliku seminariga Freiburgi ülikoolis ja Dr Giorgos Pyrowolakis (Freiburg, Saksamaa) Tartu Ülikoolis.
  • Eesti ja Saksamaa teadlaste koostöövõrgustiku loomiseks ja kogemuste vahetamiseks korraldati professor O. Shimmi (Tartu ülikool) ja Dr G. Pyrowolakis`se (Freiburgi ülikool) juhitavate töögrupi liikmetega ühiskohtumine (online). Kutsutud Helsingi ülikooli teadlaste juhendamisel toimusid praktilised töötoad uudsete metoodikate õppimiseks ja praktiliste oskuste omandamiseks.
  • Drosophila uurimistöö populariseerimiseks tudengitele korraldati Tartus töötuba “Sissejuhatus äädikakärbse arengu võlumaailma”.

Projekti otsene ja kaudne sihtgupp

Uurimisrühma liikmed Tartust ja Freiburgist: 15 inimest

Töötubades ja avalikul seminaril osalejad: 25 inimest