Äädikakärbse (Drosophila melanogaster) teadusuuringute koostöövõrgustiku loomine Eesti ja Saksamaa teadlaste vahel

Duration of the project

01.02.2021. - 31.10.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-EE
Tartu ülikool
flag-DE
Freiburgi Ülikool

Projektijuht

Prof. Osamu Shimmi

Projekti eesmärgid

Äädikakärbes Drosophila melanogaster on laialdaselt kasutatav mudelorganism biomeditsiinilistes uuringutes. Geneetiliselt kergesti manipuleeritava ja ökonoomse loommudeli juurutamine Eestis on perspektiivikas ja loob siinsele teadlaskonnale mitmeid uusi võimalusi.

Antud projekti eesmärgiks on arendada erialaseid teadmisi ja uusi metoodikaid ning tehnikaid, mida kasutatakse tänapäeval äädikakärbse uurimisel, koostöös Freiburgi Ülikooli Dr. Pyrowolakis poolt juhitud uurimisrühmaga. Eeldame, et plaanitud tegevused aitavad kaasa äädikakärbse mudelil põhinevate uuringute arendamisel ja aitavad tugevdada kontakti Eesti ja Saksamaa teadlaskonna vahel.

Avalikud üritused projekti raames

Avalik seminar Tartu Ülikoolis, september 2021. Kutsutud esineja: Dr. Girogos Pyrowolakis

Projekti otsene ja kaudne sihtgupp

Otsene: Prof. Osamu Shimmi ja Dr. Pyrowolakis uurimisgruppide liikmed (- 15).

Kaudne: Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi, genoomika instituudi, tehnoloogia instituudi töötajad  (ca 50) ja bioteaduste doktorandid