“Zināšanu pārvaldība kā uzņēmējdarbības attīstības priekšnosacījumi: salīdzinošais pētījums Vācijas un Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kontekstā”

Grāmata ir izdota projekta „Zināšanu pārvaldība kā uzņēmējdarbības attīstības priekšnosacījums: salīdzinošais pētījums Vācijas un Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kontekstā” ietvaros, kas īstenots Daugavpils Universitātei sadarbojoties ar Vismāras Augstskolu. Grāmata atspoguļo salīdzinošā pētījuma datus un analīzi, kā arī ietver zināšanu pārvaldības aspektu Vācijas un Latvijas uzņēmumos salīdzinājumu, secinājumus un ieteikumus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tiem aktuālos zināšanu pārvaldības aspektos.