“Mūzikas terapija”

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja atbalstītā projekta „Vācijas – Latvijas Mūzikas terapijas izglītības un zinātnes forums” rezultātā izdotā grāmata „Mūzikas terapija – Izglītība un pētniecība, pieredze un prakse”. Projekta vispārējais mērķis bija mūzikas terapijas procedūru ieviešana, kā neatņemamu daļu no medicīnas aprūpes Latvijā, savukārt projekta tiešais mērķis bija izveidot sadarbību starp Latvijas un Vācijas universitātēm, lai nodrošinātu mācību satura apmaiņu, tādējādi veicinot studiju programmu kvalitātes uzlabojumus.