Latvijas Universitātes žurnāls „Juridiskā zinātne”

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centru un Latvijas Vēstures institūtu, īstenoja Baltijas–Vācijas Augstskolu biroja atbalstīto projektu „Tiesību-politiskā situācija jūras reģionā pirms un pēc Pirmā pasaules kara (1917-1922). Jaunu valstu dibināšana un to konstitucionāli tiesiskā dimensija.” Projektu ietvaros no 2014. gada 13. – 14. jūnijam Rīgā un Jūrmalā norisinājās tāda paša nosaukuma starptautiska zinātniska konference. Latvijas Universitātes izdevumā ir apkopoti konferencē prezentētie lasījumi, kurā ietilpst deviņas esejas angļu un vācu valodā ar tulkojumu latviešu valodā. Izdevums sniedz plašu pārskatu par Latvijas leģitimitātes un jurisdikcijas vēsturisko rašanos, kā arī ietver sevī ieskatu par Igaunijas un Lietuvas pieredzi.

Žurnāla digitālā versija pieejama šeit >>