“Kas Gilgamešam kopīgs ar gēnu pētniecību?”

Projekta „Vāciski runājošu folkloristu un vēsturnieku rakstu krājuma publicēšana igauņu valodā” ietvaros, sadarbojoties Igaunijas Folkloras institūtam ar Kristiāna Albrehta Universitātes Ķīlē Filozofijas fakultāti, izdots rakstu krājums igauņu valodā ar 12 folkloristu, etnologu un vēsturnieku rakstiem. Rakstu krājuma raksti atklāj Igaunijā maz pētītas vai vēl neizpētītas tēmas, kā arī sniedz jaunu un saistošu pieeju tradicionāliem jautājumiem, kas rakstu krājumu padara par pievilcīgu plašam lasītāju lokam un rada interesi par kultūrzinātnisko pētniecību vāciski runājošās valstīs.