J.M.R. Lenca grāmata “Piezīmes par teātri”

Grāmata izdota projekta „Starptautiska zinātniska konference veltīta J.M.R. Lenca 260. gadadienai ar kultūras programmu Cesvainē un J.M.R. Lenca darbu izlases pirmizdevumu latviešu valodā” ietvaros, sadarbojoties Vidzemes Augstskolai un Freiburgas Alberta Ludviga universitātei. Šī grāmata ir pirmais plašākais mēģinājums tuvināt Lencu lasītājam latviešu tulkojumā. Izdevumā iekļauta viņa programmatiskā eseja „Piezīmes par teātri” un hrestomātiskā luga „Aumeistars jeb Mājaudzināšanas priekšrocības”.