„International Business- Baltic Business Development”

Ar Baltijas-Vācijas Augstkolu biroja projekta “Kolokvijs Tallinā „Uzņēmējdarbības attīstiba Centrāleiropā”” atbalstu ir izdota jauna grāmata „International Business- Baltic Business Development”. Grāmatā apkopoti referāti par Baltijas jūras uzņēmējdarbības attīstības problēmām.