“Interlitteraria 18/2-2013, Tartu University Press 2013”

Pēc notikušajiem semināriem Rīgā un Tartu 2011. un 2012. gadā, kuri notika ar Baltijas- Vācijas Augstskolu biroja atbalstu, asoc.prof. Līna Lukas (Liina Lukas) un asoc.viesprofesore Silke Pasevalka (Silke Pasewalck) ir izveidojušas zinātnisku izdevumu „interlitteraria”. Semināros uzmanība tika fokusēta uz dzejas un literatūras lomu totalitārisma režīmā.  Šajā izdevumā var iepazīties ar jaunākajām tendencēm literatūrā un kultūras studijām, kuras attiecinātas uz Padomju Savienību.

Ar grāmatas ievadu var iepazīties šeit >>