“3rd International Workshop on Intelligent Education Systems and Technology”

Grāmatā iekļautas trešā starptautiskā semināra “Intelektuālās izglītības sistēmas un e-apmācība” tēzes. Tēzēs galvenā uzmanība tiek pievērsta digitālās inženierijas metožu pielietošanai izglītībā un uzņēmumu darbībā.